TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

Nowość: oferujemy kompleksowe tworzenie napisów na filmach

UWAGA!

Ustawa o dostępności cyfrowej

Ustawa dotyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym materiałów wideo dostępnych publicznie (czyli m.in. nagrań Sesji Rady Miasta czy Gminy) . Wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności. Określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji mobilnych oraz jego zasady. Opisuje procedurę w razie nieprzestrzegania dostępności cyfrowej.

Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli załączonej do ustawy. Wymagania te pokrywają się z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2

Jak to wygląda w praktyce?

Po zakończeniu transmitowanej na żywo sesji, dodamy napisy pod zapisane nagranie. Wyświetlane napisy, będą czytelne i estetycznie wkomponowane w nagranie sesji. Do tego oczywiście będą dostępne na wszystkich urządzeniach mobilnych, na przykład na komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie. 

Gwarantujemy odzwierciedlenie tekstu mówionego w 99%*

* dokładne pokrycie tekstu mówionego z napisami, jest zależne od jakości nagranego dźwięku

kontakt